دور دنیا در هشتاد روز | Around the World with Willy Fog
سریال ها مدت زمان: 64 دقیقه سال تولید: 1981

آقای «فاگ» تصمیم می‌گیرد تا با خدمتکارش در ۸۰ روز به دور دنیا سفر کند.