لگو 1 | The Lego Movie
سینمایی مدت زمان: 100 دقیقه سال تولید: 2014

در دنیای لگوها، کارگر ساختمانی معمولی ای که فکر می کند بر اساس پیشگویی ها او شخص استثنایی است، باید با فرمانروایی شیطانی که قصد دارد دنیای لگوها را نابود کند مبارزه کند.

بالای ۶ سال