پلنگ صورتی در المپیک | The Pink Panther in: Olym-Pinks
انیمیشن کوتاه مدت زمان: 35 دقیقه سال تولید: 1980

پلنگ صورتی و دماغ گنده در سطح المپیک با هم رقابت می‌کنند...