مستر بین - تغییر دکور سلطنتی | A Royal Makeover
انیمیشن کوتاه مدت زمان: 21 دقیقه سال تولید: 2004

مستر بین تصمیم می‌گیرد خانه‌ی خود را به سبک کاخ باکینگهام دکور کند. در همین حال، خانم ویکت صاحبخانه او، خودش را به جای ملکه در این قصر دروغین جا می‌زند...