خوکی به نام پپا - بادبادک بازی | Flying a Kite -Peppa Pig
آموزشی مدت زمان: 5 دقیقه سال تولید: 2004

«پِپا» یک بچه خوک کوچولو است که در کنار دوستان و خانواده‌اش هرروز تجربه‌های جدیدی یاد می‌گیرد. (این قسمت: بادبادک بازی)