پلنگ صورتی - دوش آب گرم | Cleanliness is Next to Pinkliness
انیمیشن کوتاه مدت زمان: 35 دقیقه سال تولید: 2013

شیر آب گرم حمام خانه پلنگ صورتی و دماغ گنده مشترک است. آنها در یک روز و یک ساعت تصمیم گرفتند دوش بگیرند اما فقط یک نفر می‌تواند از آب گرم استفاده کنند.

تمام سنین
کمدی