مستر بین - سرما | Mr. Bean
سینمایی مدت زمان: 44 دقیقه سال تولید: 2019

مصرف برق مستربین بالا رفته و صاحبخانه‌اش برق او را قطع می‌کند...