اژدهای پیتی | Pete's Dragon
سینمایی مدت زمان: 122 دقیقه سال تولید: 1977

«پیت» پسر بچه یتیمی است که یک اژدهای جادویی به نام «الیوت» دارد. در ابتدا هیچ کس جز پیت قادر به دیدن الیوت نیست...