بره ناقلا - بره جهنده | Shaun the Sheep - Spring Lamb
سینمایی مدت زمان: 43 دقیقه سال تولید: 2007

یک فنر به دم بره کوچولو گیر کرده و او از آن برای جهش کردن و فرار از دست مادرش استفاده می‌کند...