سوفیا و پریزاد | Sofia the First
سینمایی مدت زمان: 22 دقیقه سال تولید: 2018

سوفیا مشغول قایم‌باشک بازی با کوتوله‌های غار است. یکی از کوتوله‌ها در حین بازی به گوشه‌ی تاریکی از غار می‌رود و در آنجا یک پریزاد را می‌بیند. پریزاد کوچولو از کوتوله می‌خواهد برایش کریستال درخشان بیاورد تا بتواند خانه‌اش را روشن نگه دارد...