میگ میگ قسمت 35 | Coyote & Roadrunner
سریال ها › میگ میگ مدت زمان: 30 دقیقه سال تولید: 1966

صحراهای جنوب غرب آمریکا محل زندگی میگ میگ است، پرنده ای که چنان سریع می دود که در پشتش مسیری از دود و مه بر جا می گذارد. اما مسابقه ای بی امان بین میگ میگ و گرگی صحرایی وجود دارد. این گرگ صحرایی از تمام امکانات و تکنولوژی ها برای به دام انداختن میگ میگ کمک می گیرد. آیا او می تواند بالاخره میگ میگ را گیر بیندازد؟ در اینجا می توانید قسمت سی و پنجم سریال میگ میگ را تماشا کنید.