میگ میگ قسمت 9 | Coyote & Roadrunner
سریال ها › میگ میگ مدت زمان: 30 دقیقه سال تولید: 1966

صحراهای جنوب غرب آمریکا محل زندگی میگ میگ است، پرنده ای که چنان سریع می دود که در پشتش مسیری از دود و مه بر جا می گذارد. اما مسابقه ای بی امان بین میگ میگ و گرگی صحرایی وجود دارد. این گرگ صحرایی از تمام امکانات و تکنولوژی ها برای به دام انداختن میگ میگ کمک می گیرد. آیا او می تواند بالاخره میگ میگ را گیر بیندازد؟ در اینجا می توانید قسمت نهم سریال میگ میگ را تماشا کنید.