فرار جوجه ای (زبان اصلی) | Chicken Run
زبان اصلی مدت زمان: 84 دقیقه سال تولید: 2000

زمانی که یک خروس وارد مرغ داری می شود، مرغ ها از این موقعیت برای فرار از دست صاحب بدجنسشان استفاده می کنند.

بالای ۶ سال