داستان کوسه (زبان اصلی) | Shark Tale
زبان اصلی مدت زمان: 79 دقیقه سال تولید: 2004

یک ماهی به نام اسکار دوست دارد که در رفاه زندگی کند، ناگهان روزی کوسه ای اتفاقی در نزدیکی محل زندگی او می میرد و همه ماهی ها فکر می کنند که آن کوسه به دست اسکار کشته شده است و اسکار معروف می شود...