پنگوئنهای ماداگاسکار (زبان اصلی) | Penguins of Madagascar
زبان اصلی مدت زمان: 92 دقیقه سال تولید: 2014

اسکیپر، کووالسکی، ریکو و پرایویت به صورت مخفی وارد ماموریتی می شوند تا دکتر اکتاویوس شیطانی را از هدف خود که نابود کردن دنیاست باز دارند.