دلاور (زبان اصلی) | Valiant
زبان اصلی مدت زمان: 76 دقیقه سال تولید: 2005

در جنگ جهانی دوم کبوتر کوچک جثه ای برای پیوستن به هنگ کبوترهای نخبه سلطنتی نام نویسی می کند. آیا او یک قهرمان جنگی خواهد شد؟