وال ای (زبان اصلی) | WALL·E
زبان اصلی مدت زمان: 98 دقیقه سال تولید: 2008

در آینده ای دور، یک روبوت کوچک آشغال جمع کن ناخواسته وارد یک مسافرت فضایی می شود که در نهایت سرنوشت بشر را تغییر خواهد داد.

بالای ۴ سال