شاهزاده کوچولو (زبان اصلی) | The Little Prince
زبان اصلی مدت زمان: 108 دقیقه سال تولید: 2015

دختری کوچک که در دنیای آدم بزرگ ها به همراه مادر خود زندگی می کند با کمک همسایه اش به دنیایی معرفی می شود که همه کاری در آن ممکن است: دنیای شاهزاده کوچولو.

بالای ۱۰ سال