شهر حیوانات (زبان اصلی) | Zootopia
زبان اصلی مدت زمان: 108 دقیقه سال تولید: 2016

در شهری که حیوان ها مانند انسان ها زندگی می کنند یک خرگوش پلیس تازه کار و یک روباه خلاف کار باید با هم همکاری کنند تا پرده از توطئه ای بردارند.

بالای ۶ سال