شاهزاده و قورباغه (زبان اصلی) | The Princess and the Frog
زبان اصلی مدت زمان: 97 دقیقه سال تولید: 2009

خدمتکاری برای رسیدن به آرزوی خود که در اختیار داشتن یک رستوران است تصمیم می گیرد که شاهزاده ای را که به یک قورباغه تبدیل شده را به حالت اول برگرداند اما با این کار همان بلا به سر خود او می آید.

بالای ۶ سال