آقای پیبادی و شرمن (زبان اصلی) | Mr. Peabody & Sherman
زبان اصلی مدت زمان: 92 دقیقه سال تولید: 2014

ماجراجویی های سفر در زمان یک سگ عجیب و فرزندی که به سرپرستی قبول کرده و تلاش آن ها برای درست کردن شکاف زمانی که در حین این کار ایجاد شده است.