شرکت هیولاها (زبان اصلی) | Monsters, Inc.
زبان اصلی مدت زمان: 92 دقیقه سال تولید: 2001

برای تولید برق باید خیولاها بچه ها را بترسانند و از جیغ کشیدن آن ها برق تولید شود. به هیولا ها گفته شده که بچه ها سمی هستند و نباید به آن ها نزدیک شوند اما دو هیولا به این نتیجه می رسند که این موضوع صحت ندارد.