عصر یخبندان 4 (زبان اصلی) | Ice Age: Continental Drift
زبان اصلی مدت زمان: 88 دقیقه سال تولید: 2012

مانی، دیه گو و سید ماجرایی دیگر را شروع کرده و از یک توده یخ شناور به عنوان کشتی استفاده می کنند و در این مسیر با موجودات دریایی و عجیبی رورو به رو می شوند.