عصر یخبندان 2 (زبان اصلی) | Ice Age: The Meltdown
زبان اصلی مدت زمان: 91 دقیقه سال تولید: 0

مانی، سید و دیه گو به دلیل اینکه عصر یخبندان دارد به پایان می رسد باید سفری به سمت زمین های مرتفع تر را آغاز کنند و در این مسیر می فهمند که مانی در حقیقت آخرین ماموت زنده دنیا نیست.