من نفرت انگیز 2 (زبان اصلی) | Despicable Me 2
زبان اصلی مدت زمان: 98 دقیقه سال تولید: 2013

گرو که دیگر از خلاف دست کشیده و پدر خوبی برای دخترها شده مجبور می شود تا دوباره برای مقابله با یک شخص خلافکار وارد میدان شود.