داستان اسباب بازی : ترور (زبان اصلی) | Toy Story of Terror
زبان اصلی مدت زمان: 22 دقیقه سال تولید: 2013

وودی و دوستان در مسافرخانه ای گیر افتاده و هر کدام ار اعضای گروه به مرور ناپدید می شوند.