افسانه کورا / محافظان شهر | Legend of Korra
سینمایی مدت زمان: 63 دقیقه سال تولید: 2012

بعد از اینکه کورا متوجه شد اونالاک یک خیانت‌کار است در برابرش ایستاد و به شهر صلح رفت تا برای همسو کردن فرمانده رایکو اقدام کند اما