اوگی و سوسک ها - دنیای زیر زمین | The World Underneath
سریال ها مدت زمان: 20 دقیقه سال تولید: 2007

«اوگی» یک گربه شاد و خوشبخت بود اگر این 3 سوسک یعنی «دی دی»، «مارکی» و «جویی» در زندگی‌اش نبودند. (این قسمت: دنیای زیر زمین)