اوگی و سوسک ها - دیوار گوش داره | Walls Have Ears - Oggy and the Cockroaches
انیمیشن کوتاه مدت زمان: 26 دقیقه سال تولید: 2000

«اوگی» یک گربه شاد و خوشبخت بود اگر این 3 سوسک یعنی «دی دی»، «مارکی» و «جویی» در زندگی‌اش نبودند. (این قسمت: دیوار گوش داره)