تام و جری - بچه گردن کلفت | Tom and Jerry - Baby Butch
انیمیشن کوتاه مدت زمان: 19 دقیقه سال تولید: 1954

تام و جری این بار باید اختلاف را کنار بگذارند و بچه داری کنند...