معاون کلانتر / قسمت ٣ | The Deputy Dawg
سریال ها مدت زمان: 50 دقیقه سال تولید: 1960

مامور معروف قانون، معاون کلانتر، کسی است که امنیت را در شهر برقرار می‌کند. از آنجا که دو نفر از خرابکارهای شهر، بچه هستند، او مسئولیت تربیت بچه‌ها را هم بر عهده دارد.