پیپ قهرمان | pip
انیمیشن کوتاه مدت زمان: 4 دقیقه سال تولید: 2018

سگی جوان به نام پیپ به دانشگاه میره که مهارت کسب کنه تا اینکه...