علا الدین | Aladdin 1992
سینمایی مدت زمان: 90 دقیقه سال تولید: 1992

بچه خیابانی خوش قلبی به نام علاالدین به چراغ جادویی دست پیدا می کند که آرزو های قلبی افراد را برآورده می کند. در همین حین وزیر شیطان صفت و تشنه قدرتی نیز دنبال چراغ جادوست.