ماداگاسکار3 (زبان اصلی) | Madagascar 3
زبان اصلی مدت زمان: 93 دقیقه سال تولید: 2012

حیوانات ماداگاسکار برای رسیدن به نیویورک به سیرکی اروپایی می پیوندند اما یک افسر کنترل حیوانات در مقابل آن ها قرار می گیرد.