ماداگاسکار (زبان اصلی) | Madagascar
زبان اصلی مدت زمان: 86 دقیقه سال تولید: 2005

گروهی از حیوانات که تمام طول عمر خود را در باغ وحشی در نیویورک گذرانده اند عاقبتشان به جنگل های ماداگاسکار کشیده می شود و حالا آن ها باید خودشان را با زندگی در طبیعت وحشی تطبیق دهند.