مریخی ها مامان میخوان (زبان اصلی) | Mars Needs Moms
زبان اصلی مدت زمان: 88 دقیقه سال تولید: 2011

پسر جوانی به اسم میلو از زمانی که مریخی ها به زمین میایندتا مادرش را ببرند، قدر مادر خود را بیشتر می داند.